CO2-uitstoot voor Utrecht - Kløfta *
0.50
ton
75%
minder CO2e
2.00
ton
*Getoond als ton CO2-equivalenten. De grafiek toont het verschil bij het transport van een volle vrachtwagen (FTL).